LMS ENHANCER Avrupa Birliği T.C. Sanayi Bakanlığı
Ana içeriğe git

Hakkımızda

ENHANCER

Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü iş birliği ile ICMPD (Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi) tarafından yürütülen “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi” (ENHANCER), TC vatandaşlarının ve geçici koruma sağlanan Suriyelilerin arasındaki girişimci adaylarının ileri seviyede beceriler kazanması ve iş bağlantıları kurmalarını hedefleyen kapsamlı ve yenilikçi bir destek projesidir.
ENHANCER Projesi kapsamında Suriyeli ve Türk potansiyel girişimcilerin iş kurma eğilimlerini ve iş kurduklarında başarı ihtimallerini artırmak amacıyla “Temel Girişimcilik Eğitimi” vermektedir. Eğitim müfredatı ve içerikleri, ENHANCER Projesi kapsamında Suriyeli ve Türk girişimcilerin ihtiyaçları ve becerileri göz önünde tutularak geliştirilmekte, ekonomik ve sosyal uyumu destekleyecek şekilde tasarlanarak uygulamaya konulmaktadır.

Girişimcilik, geçim kaynakları ve istihdam iyileştirerek geçici koruma altındaki Suriyelilerin (GKAS) toplumla karşılıklı uyumunu sağlamaya katkıda bulunmayı amaçlayan projenin hedefleri;


1

Suriyelilerin ve Türk vatandaşlarının girişimcilik faaliyetlerinin arttırılması,

2

Yerel girişimcilik ekosistemlerinin etkin ve kapsayıcı hizmet vermek üzere geliştirilmesi,

3 Merkezi ve yerel düzeyde politika, uygulama ve koordinasyonun güçlendirilmesine katkıda bulunulması
4
Piyasa işletmecilerinin performansının güçlendirilmesi yoluyla Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin ve yerel ev sahibi toplulukların istihdam fırsatlarını artırmaktır.


icon

Bileşen 1

icon

Bileşen 2

Mevcut durum ve yetkinliklerin gözden geçirilerek misyon ve strateji belirlenmesi

Özelleştirilmiş müdahale yöntemleri yoluyla ulusal ve yerel düzeydeki paydaşlarla hedef grupların kapasitelerinin geliştirilmesi

icon

Bileşen 3

icon

Bileşen 4

İşbirlikleri ve alternatif finans yöntemleriyle girişimcilerin eşleştirilmesi

Girişimcilerin finansal ve kurumsal yollarla desteklenmesi (Hibeler)

icon

Bileşen 5

icon

Bileşen 6

Elverişli ekosistem oluşturulması için yerel ve ulusal düzeyde uygun politika üretiminin temini

İstanbul, İzmir, Bursa, Mersin, Kayseri ve Konya illerinde hibe programları aracılığıyla yerel paydaşların istihdam yaratma kapasitelerinin geliştirilmesiProjenin Çalışma Alanları

Projenin farklı çalışma alanları,  girişimcilerin işlerini geliştirme sürecinde ihtiyaç duyduğu farklı kaynaklara ve hizmetlere erişimlerini kolaylaştırmak ve girişimcilere gelişebilecekleri uygun ortamı sağlamak üzerine kurgulanmıştır.


Doğrudan girişimcilere yönelik müdahaleler 

Bu müdahaleler bilgi ve rehberlik sağlayıcı, potansiyel/mevcut girişimcilerin temel girişimcilik ve teknik becerileri hızla edinmesini sağlayıcı, finansmana erişimlerini kolaylaştırıcı, Türk-GKAS ve yeni-mevcut girişimciler arasında ortak iş yapma imkanlarını artırıcı faaliyetleri içermektedir. İlke olarak hibe destekleri, başarı ve büyüme şansı yüksek iş planları için mentörlük ve girişimci eşleştirme faaliyetleriyle paralel şekilde tamamlayıcı şekilde yürütülecektir.

Yerel kurumları ve ekosistemi geliştirmeye yönelik müdahaleler 

Bu müdahaleler, yerel kurumların GKAS ve Türk vatandaşı girişimcilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve daha kapsayıcı hizmet uygulamalarını hayata geçirmek üzere kapasitelerini geliştirmeye yönelik destekleri ve faaliyetleri içermektedir.

Ulusal ve yerel kurumlar için politika çerçevesini geliştirmeye yönelik müdahaleler

Bu müdahalelerle yerel ve merkezi düzeyde etkili bir politika çerçevesi oluşturulmasına katkı sağlanması, bir yandan proje uygulamasının merkezi ve yerel kurumlarca takip edilerek birlikte uyumlu adımların atılmasını, diğer yandan proje tamamlandıktan sonra uluslararası göç-girişimcilik ve uluslararası göç-ekonomik kalkınma ilişkisini yönetmek üzere kanıta dayalı politika geliştirilmesini kolaylaştıracaktır.

 

 


En son değiştirme: Monday, 7 March 2022, 5:03 PM